Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zarządu PFRON w sprawie nieterminowej refundacji przez PFRON składek na ubezpieczenie społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą z dnia 2008-05-19.

Adresat:
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/588816/08/III/816.3 RZ
Data sprawy:
2008-05-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zarządu PFRON w sprawie nieterminowej refundacji przez PFRON składek na ubezpieczenie społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą.

Do Rzecznika wpływają skargi osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą na nieterminową refundację przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składek na ubezpieczenie społeczne, niemożność uzyskania drogą telefoniczną jakiejkolwiek informacji o stanie sprawy (wniosku o refundację składek) i przyczynach zwłoki w przekazaniu pieniędzy na rachunek bankowy wnioskodawcy. Niektórzy skarżący nie otrzymują refundacji od wielu miesięcy, co przysparza im poważnych problemów finansowych. Rzecznik zwrócił się o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu i zaapelował o doprowadzenie do łatwiejszego i szybszego obiegu informacji między wnioskodawcami a Funduszem na temat stanu realizacji wniosków o refundację składek.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: