Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia z dnia 2008-05-16.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/588166/08/X/108.6 RZ
Data sprawy:
2008-05-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rzecznik otrzymał wniosek o zbadanie legalności zarządzenia Nr 60/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19.09.2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, które określiło definicję "fizjoterapeuty".

Zdaniem wnioskodawców, kwestionowane zarządzenie pozbawiło całą rzeszę pracowników możliwości dalszego udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, bez jakiegokolwiek okresu przejściowego pozwalającego na uzupełnienie kwalifikacji, a także jest sprzeczne z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej.

Ponadto, w opinii wnioskodawców, "nie ma żadnego uzasadnienia dla wprowadzania dwóch odmiennych definicji tej samej grupy zawodowej". Powołują się przy tym na definicję "fizjoterapeuty" wynikającą z § 2 ust. 1 pkt 2 cytowanego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz definicję "fizjoterapeuty" wynikającą z § 2 ust. 1 pkt 3 zarządzenia Nr 57/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19.09.2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o spowodowanie zbadania omawianych przepisów oraz zajęcie stanowiska odnośnie szczegółowych kwestii podnoszonych we wniosku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: