Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych poruszających się z towarzyszącymi im psami - przewodnikami, psami - terapeutami oraz psami asystującymi z dnia 2008-05-07.

Adresat:
SEJM PODKOMISJI STAŁEJ DS.OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/560074/07/X/111 RZ
Data sprawy:
2008-05-07
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych poruszających się z towarzyszącymi im psami - przewodnikami, psami - terapeutami oraz psami asystującymi.

W ostatnim czasie część urzędów administracji publicznej oraz niektóre podmioty gospodarcze, umożliwiły osobom niepełnosprawnym wejście do swych obiektów z psem towarzyszącym. Nie jest to jednakże praktyka powszechna - osoby niepełnosprawne, poruszające się z towarzyszącymi im psami przewodnikami lub psami asystentami napotykają powszechnie na trudności w załatwianiu swych spraw. Urzędy, banki, centra handlowe, sklepy itp. w większości przypadków pozostają niedostępne dla tych osób. Pozwolenie na wejście z psem pozostawione jest najczęściej dobrej woli personelu i pracowników ochrony obiektu.

Brak jest powszechnie obowiązującej normy prawnej, zobowiązującej właścicieli i zarządców obiektów publicznych do umożliwienia osobie niepełnosprawnej wejścia i przebywania z tym psem na terenie obiektu. O zainicjowanie działań legislacyjnych mających na celu likwidację powyższych barier, Rzecznik zwracał się w 2007 r. do ówczesnego Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Dlatego - jako krok w dobrym kierunku ocenić należy rozpoczęcie procedury legislacyjnej nad ustawowym uregulowaniem sprawy wstępu do budynków użyteczności publicznej osób niewidomych i niedowidzących z psami - przewodnikami (poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Przedstawiciele Fundacji wskazali na potrzebę rozszerzenia zakresu omawianej regulacji o osoby niepełnosprawne, korzystające z pomocy psów - terapeutów oraz psów asystujących. Rzecznik przekazał przygotowany przez wspomniane Fundacje projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do wykorzystania w pracach Podkomisji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: