Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zniesienia ustawowego obowiązku osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni z dnia 2008-06-11.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546825/06/V/502.4 RZ
Data sprawy:
2008-06-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zniesienia ustawowego obowiązku osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni.

W nawiązaniu do wcześniejszego wystąpienia dotyczącego zmiany przepisu art. 36 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, na jakim etapie znajdują się prace nad zapowiedzianymi zmianami ustawowymi.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: