Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w konstrukcji pasa startowego Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi z dnia 2008-06-13.

Adresat:
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Sygnatura:
RPO/584971/08/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2008-06-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w konstrukcji pasa startowego Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi.

W nawiązaniu do wystąpienia z dnia 25 marca 2008 r. dotyczącego potencjalnych nieprawidłowości w konstrukcji pasa startowego Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi, Rzecznik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji o wynikach audytu certyfikacyjnego i ewentualnych działaniach podjętych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie lotniska.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-07-09
Opis odpowiedzi:
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (26.06.2008 r.) poinformował, że w dniach 12 marca - 29 kwietnia 2008 r. został przeprowadzony w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta w Lodzi audyt certyfikacyjny zarządzającego i lotniska w Łodzi. Po zakończeniu audytu sporządzono listę niedociągnięć i nieprawidłowości w stanie technicznym lotniska, do usunięcia których zobowiązał się zarządzający lotniskiem. Audyt certyfikacyjny zakończono z wynikiem pozytywnym i Port Lotniczy w Łodzi otrzymał certyfikat dla lotniska użytku publicznego, który jest potwierdzeniem zachowania zasad bezpieczeństwa.