Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości kontrolowania pracownika w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy z dnia 2008-06-24.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/561580/07/III/805.3 RZ
Data sprawy:
2008-06-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości kontrolowania pracownika w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy.

Na podstawie napływających skarg Rzecznik kontynuuje prace związane z analizą obowiązującego stanu prawnego dotyczącego możliwości kontrolowania pracownika w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy.

Z lektury artykułów zamieszczonych dnia 17 czerwca 2008 r. w "Gazecie Prawnej" ("Firmy używają czytników tęczówki oka do kontroli pracowników" i "Coraz więcej firm sprawdza odciski palców pracownika") wynika, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów, które unormują stosowanie nowoczesnych technologii w stosunkach pracy.

Przepisy te miałyby uregulować m.in. kwestie związane ze stosowaniem systemów biometrycznych, wykrywaczy kłamstw oraz programów kontrolujących elektroniczną korespondencję pracownika. Z treści tych artykułów wynika ponadto, że prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy zostaną zapoczątkowane przez Komisję Trójstronną, a celem tych działań będzie wypracowanie zasad korzystania przez pracodawców z zaawansowanych środków kontroli pracownika. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji o stopniu zaawansowania podjętych prac oraz o ogólnych założeniach projektowanej regulacji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: