Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązujących regulacji w przedmiocie zaopatrzenia ubezpieczonych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z dnia 2008-07-10.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązujących regulacji w przedmiocie zaopatrzenia ubezpieczonych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie obowiązujących regulacji w przedmiocie zaopatrzenia ubezpieczonych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, Rzecznik zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji na temat stanu zaawansowania prac legislacyjnych nad przygotowaniem nowych regulacji w tym zakresie, które usuną zgłaszane nieprawidłowości, a także zapewnią zgodność treści wydanych rozporządzeń z delegacją ustawową oraz przejrzystość systemu dostępu ubezpieczonych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Rzecznik poprosił również o informację o przewidywanym terminie wejścia w życie zapowiadanych przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: