Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieprzestrzegania w publicznych szpitalach praw pacjentek korzystających ze świadczeń zdrowotnych w związku z porodem z dnia 2008-07-10.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/555872/07/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieprzestrzegania w publicznych szpitalach praw pacjentek korzystających ze świadczeń zdrowotnych w związku z porodem.

W nawiązaniu do wcześniejszych wystąpień w sprawie nieprzestrzegania w publicznych szpitalach praw pacjentek korzystających ze świadczeń zdrowotnych w związku z porodem, Rzecznik zwrócił się o przekazanie informacji na temat rezultatu prac Zespołu do spraw opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej, powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2007 r. Poprosił również o informację o przewidywanym terminie wdrożenia zapowiadanych standardów opieki okołoporodowej oraz usunięciu nieprawidłowości sygnalizowanych przez Rzecznika.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: