Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnień w dostępie pacjentów do tanich leków z dnia 2008-07-17.

Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/593913/08/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2008-07-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnień w dostępie pacjentów do tanich leków.

Zgodnie z treścią Komunikatu Ministra Zdrowia opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa, po 31 grudnia 2008 r. nie będą mogły być wprowadzane do obrotu produkty lecznicze, których dokumentacja nie została zharmonizowana z wymaganiami Prawa farmaceutycznego obowiązującego na obszarze Unii Europejskiej. Możliwe będzie pozostawanie w obrocie po tej dacie takich produktów leczniczych jedynie do czasu upływu ich terminu ważności. W Komunikacie nie poruszono kwestii skutków społecznych podjętych decyzji, zarówno dla pacjentów, jak i producentów leków, zwłaszcza objętych refundacją.

Według informacji uzyskanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ok. 1500 leków, w tym ok. 1000 znajdujących się na listach leków refundowanych, nie zostało zgłoszonych do przedłużenia ważności pozwolenia do sprzedaży. Wprawdzie część tych leków może już nie mieć znaczenia terapeutycznego, ale zniknięcie pozostałych leków spowoduje, że pacjenci przewlekle chorzy będą drożej płacić za inne leki.

W kwestii rozwiązania problemu utrzymania refundacji leków nie posiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jako pilne należy potraktować wskazanie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, zawarte w załączniku do Komunikatu Ministra Zdrowia, co do potrzeby stworzenia prawnej możliwości wprowadzenia do obrotu i objęcia refundacją produktu leczniczego nie posiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Takie rozwiązanie, dopuszczalne w Unii Europejskiej, byłoby niezwykle pożyteczne i powinno być wprowadzone jak najszybciej. Pozwoliłoby to uniknąć niekorzystnych dla obywateli zakłóceń na polskim rynku leków, związanych z upływem terminu zakończenia harmonizacji dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych. Rzecznik zwrócił się o podjęcie skutecznych działań regulujących sytuację na polskim rynku leków.

Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie utrudnień w dostępie pacjentów do tanich leków.

Jak wynika z Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli prywatyzacji i restrukturyzacji sektora farmaceutycznego (Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, maj 2008), producenci leków refundowanych, tacy jak Polfa Warszawa SA i Polfa Pabianice SA., w wyniku podejmowanych przez Ministra Zdrowia decyzji w sprawie wykazów leków refundowanych oraz ustalania cen urzędowych leków znajdujących się na tych listach, znalazły się w gorszej kondycji ekonomiczno-finansowej. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania organów administracji rządowej w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów sektora farmaceutycznego. W opinii NIK, przyjęty w 2002 r. program rządowy - "Strategia dla przemysłu farmaceutycznego do roku 2005" (w 2005 r. Rada Ministrów przedłużyła termin realizacji programu do 2008 r.), opracowany został nierzetelnie przez Ministerstwo Skarbu i Ministerstwo Gospodarki. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła brak albo niewystarczający zakres działań restrukturyzacyjnych w skontrolowanych podmiotach sektora farmaceutycznego. Rzecznik zwrócił się o ustosunkowanie się do poruszonych kwestii i o podjęcie skutecznych działań regulujących sytuację na polskim rynku leków.

Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie utrudnień w dostępie pacjentów do tanich leków.

Jak wynika z Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli prywatyzacji i restrukturyzacji sektora farmaceutycznego (Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, maj 2008), producenci leków refundowanych, tacy jak Polfa Warszawa SA i Polfa Pabianice SA., w wyniku podejmowanych przez Ministra Zdrowia decyzji w sprawie wykazów leków refundowanych oraz ustalania cen urzędowych leków znajdujących się na tych listach, znalazły się w gorszej kondycji ekonomiczno-finansowej. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania organów administracji rządowej w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów sektora farmaceutycznego. W opinii NIK, przyjęty w 2002 r. program rządowy - "Strategia dla przemysłu farmaceutycznego do roku 2005" (w 2005 r. Rada Ministrów przedłużyła termin realizacji programu do 2008 r.), opracowany został nierzetelnie przez Ministerstwo Skarbu i Ministerstwo Gospodarki. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła brak albo niewystarczający zakres działań restrukturyzacyjnych w skontrolowanych podmiotach sektora farmaceutycznego. Rzecznik zwrócił się o ustosunkowanie się do poruszonych kwestii i o podjęcie skutecznych działań regulujących sytuację na polskim rynku leków.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: