Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku środków prawnych przysługujących osobom, którym odmówiono przyjęcia dziecka do przedszkola z dnia 2008-07-23.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/584001/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-07-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku środków prawnych przysługujących osobom, którym odmówiono przyjęcia dziecka do przedszkola.

Treść odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2008 r. na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w sprawie rekrutacji do przedszkoli publicznych, potwierdza konieczność ustanowienia jasnych, precyzyjnych i zunifikowanych w skali całego kraju zasad rekrutacji do przedszkoli publicznych, połączonych z kontrolą sądową w przedmiocie prawidłowości przyjmowania dzieci do przedszkoli. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z wnioskiem o podjęcie stosownych kroków legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: