Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Telewizji Puls w sprawie decyzji władz TV Puls o zwolnieniu zespołu realizującego programy informacyjne, zostało przesłane do wiadomości Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy z dnia 2008-07-25.

Adresat:
TELEWIZJA PULS SP.Z O.O.
Sygnatura:
RPO/594957/08/III/806.6 RZ
Data sprawy:
2008-07-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Telewizji Puls w sprawie decyzji władz TV Puls o zwolnieniu zespołu realizującego programy informacyjne, zostało przesłane do wiadomości Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Wystąpienie do Prezesa Telewizji Puls w sprawie decyzji władz TV Puls o zwolnieniu zespołu realizującego programy informacyjne.

Do Rzecznika wpłynęło wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w sprawie decyzji władz TV Puls o zwolnieniu zespołu realizującego programy informacyjne stacji. W wystąpieniu podkreślono, że właśnie dzięki pracy tego zespołu, którego programy informacyjne cieszyły się najwyższą oglądalnością, TV Puls uzyskała ostatnio koncesję na rozszerzenie nadawania programów w kolejnych czterech dużych aglomeracjach. Zdaniem Stowarzyszenia doszło o nadużycia praw właściciela i działania na niekorzyść dziennikarzy. Decyzja władz stacji stanowi niebezpieczny precedens, który jako pozostający w zgodzie z prawem może być jednak w przyszłości powodem ograniczenia dziennikarskiej niezależności i pozostawać w sprzeczności z etyką działania właścicieli i zarządzającymi mediami. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz informacji o działaniach podejmowanych przez TV Puls, związanych z należytym zabezpieczeniem praw osób objętych zwolnieniami grupowymi.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: