Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie nieprzekazywania przez ZUS w latach 1999-2001 składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i pobierające zasiłki macierzyńskie z dnia 2008-07-29.

Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/580160/08/III/302 RZ
Data sprawy:
2008-07-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie nieprzekazywania przez ZUS w latach 1999-2001 składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i pobierające zasiłki macierzyńskie.

W odpowiedzi z dnia 1 lutego 2008 r. na wcześniejsze wystąpienie w tej sprawie Rzecznik otrzymał zapewnienie, że "zgodnie z przyjętym harmonogramem prac wszystkie zidentyfikowane należne składki zostaną rozliczone i przekazane do OFE do końca I półrocza br.". Osoby zainteresowane miały zostać powiadomione o wynikach powyższych działań poprzez przesłanie informacji o stanie konta. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie informacji o sposobie załatwienia przedmiotowej sprawy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: