Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie środków prawnych przysługujących osobom, którym odmówiono przyjęcia dziecka do przedszkola z dnia 2008-04-23.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/584001/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-04-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie środków prawnych przysługujących osobom, którym odmówiono przyjęcia dziecka do przedszkola.

W wystąpieniu z dnia 31.03.2008 r. dotyczącym rekrutacji trzylatków do przedszkoli publicznych Rzecznik zasygnalizował problem efektywnej kontroli prawidłowości przyjmowania do przedszkoli dzieci w wieku 2,5 - 3 lat z uwagi na możliwość stosowania dowolnych kryteriów w trakcie rekrutacji. W odpowiedzi Rzecznikowi zabrakło jednoznacznego odniesienia się do tej kwestii. Wobec powyższego, Rzecznik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji, czy i jakie środki prawne przysługują osobom, którym odmówiono przyjęcia dziecka do przedszkola.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: