Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mariusza K., dotyczącej uznania dziecka po jego śmierci (sygn. akt SK 61/06) z dnia 2006-09-26.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/537791/06/IV/1104 RZ
Data sprawy:
2006-09-26
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mariusza K., dotyczącej uznania dziecka po jego śmierci (sygn. akt SK 61/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przestawił następujące stanowisko: art. 76 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest niezgodny z art. 47 (ochrona życia prywatnego i rodzinnego) w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Zaskarżony przepis stanowi, że uznanie dziecka nie może nastąpić po jego śmierci, chyba że pozostawiło ono zstępnych.

 


Data odpowiedzi:
2007-09-10
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 16.07.2007 r., sygn. akt SK 61/06).