Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie zagrożenia dla środowiska naturalnego nad rzeką Ner, spowodowanego pogłębieniem tego cieku wodnego z dnia 2008-07-17.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/593193/08/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2008-07-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie zagrożenia dla środowiska naturalnego nad rzeką Ner, spowodowanego pogłębieniem tego cieku wodnego.

Z informacji zamieszczonych w Gazecie Wyborczej z dnia 1 lipca 2008 r. pt. "Raj zamieniony w pustynię" wynika, iż w 2005 r. Wojewoda Wielkopolski, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, wydał decyzję o przeprowadzeniu melioracji 20-kilometrowego odcinka rzeki Ner. Prace przeprowadzone w październiku 2007 r. polegały na wybraniu z dna koryta półtorametrowej warstwy piachu i szlamu, którą pozostawiono wzdłuż brzegów, na całym odcinku przeprowadzonych prac. W konsekwencji nastąpiły nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym. W szczególności zanikła roślinność nadbrzeżna, co pozbawiło pisklęta wyklute w 2008 r. jakiejkolwiek ochrony przez drapieżnikami. Obecnie nie ma w okolicy żadnej pary mew śmieszek, gdy tymczasem jeszcze 2 lata temu kolonia lęgowa liczyła 1500 par. Puste są gniazda między innymi rybitw białowąsych i rzecznych. Wyginięcie grozi wodniczce, która występuje tylko w kilku miejscach w Europie. W 2005 r. stworzono specjalny program ochrony tego ptaka w Polsce i w Niemczech pod nazwą "EU LIFE wodniczka". Unia Europejska dofinansowała ten projekt kwotą 5 milionów euro. W przypadku wyginięcia tego gatunku na Polskę mogą zostać nałożone wielomilionowe kary. Pogłębienie Neru stanowi również zagrożenia dla rycyka, kulika większego, derkacza oraz bielika.

Obecnie planowane jest pogłębienie rzeki Ner na odcinku biegnącym przez Województwo Łódzkie. Wykonawca rozpoczął prace w okresie lęgowym, jednakże zostały one wstrzymane z uwagi na brak oceny oddziaływania na środowisko. Rzecznik zwrócił się o ustosunkowanie się do przytoczonych doniesień medialnych, a w przypadku ich potwierdzenia się, o poinformowanie o planowanych działaniach zmierzających do zahamowania procesu degradacji środowiska naturalnego i prób przywrócenia do stanu pierwotnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: