Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie reakcji organów administracji publicznej na skutki nawałnic, jakie nawiedziły część województwa śląskiego i opolskiego z dnia 2008-08-18.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/596409/08/XVIII/1006 RZ
Data sprawy:
2008-08-18
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie reakcji organów administracji publicznej na skutki nawałnic, jakie nawiedziły część województwa śląskiego i opolskiego.

Obserwacje dokonane przez przedstawicieli Rzecznika na terenach dotkniętych klęską żywiołową uprawniają do wysokiej oceny dotychczasowych działań administracji stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz centralnego. Zwraca uwagę dobra organizacja tych działań od samego ich początku, a także harmonijna współpraca zaangażowanych w nich służb.

Rzecznik poparł inicjatywę utworzenia specjalnego funduszu pomocowego, mającego na celu wsparcie procesu odtwarzania infrastruktury mieszkalnej i gospodarczej, zniszczonej w wyniku klęski żywiołowej. Niezbędne wydaje się ponadto dofinansowanie urzędów poszkodowanych gmin, które zostały obarczone dodatkowymi kosztami, nie tylko wynikłymi z wykorzystania swoich rezerw budżetowych, lecz również związanymi z kosztami zatrudnienia dodatkowych osób, które będą się zajmować nadzorem nad odbudową lub remontami obiektów oraz rozliczeniami sposobu wydatkowania otrzymanej pomocy.

Wyraził również przekonanie o potrzebie pilnego wprowadzenia na terenie poszkodowanych gmin przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych w wyniku działania żywiołu, co pozwoliłoby na zredukowanie formalności prawno-administracyjnych przy odbudowie i remontach zniszczonych budynków. Współpracownicy Rzecznika będą okresowo monitorować postęp prac przy usuwaniu skutków tej żywiołowej klęski.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: