Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i innych pracowników medycznych z dnia 2008-08-14.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/529650/06/X/108.6.3 RZ
Data sprawy:
2008-08-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i innych pracowników medycznych.

W 1999 r. ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję w sprawie zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy i innych pracowników medycznych (wystąpienie z dnia 14 czerwca 1999 r., RPO-306646/99/I). Wobec niedoprowadzenia przez kolejne rządy do zmiany powołanych przepisów, kolejni Rzecznicy kontynuowali interwencje. Również w obecnej kadencji Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia (RPO-529650-X/06 z dnia 11 kwietnia 2006 r.) o podjęcie działań dostosowujących obowiązujące przepisy do norm zawartych w Konstytucji i regulacjach międzynarodowych oraz do nowych wymagań i standardów, w tym w zakresie ochrony praw uczestników postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej i wzmocnienia nadzoru nad tym postępowaniem. W odpowiedzi otrzymał zapewnienie Ministerstwa Zdrowia o przygotowaniu stosownego projektu nowelizacji ustawy o izbach lekarskich. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o przekazanie informacji na temat stanu zaawansowania prac legislacyjnych nad przygotowaniem projektu nowej ustawy o izbach lekarskich oraz przewidywanego terminu skierowania projektu do Sejmu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: