Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. na bezczynność Wojewody polegającą na braku rozpatrzenia wniosku o ujawnienie w Wojewódzkim Rejestrze Uprawnień wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP z dnia 2008-08-21.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Sygnatura:
RPO/587619/08/XVIII/4006.5 RZ
Data sprawy:
2008-08-21
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. na bezczynność Wojewody polegającą na braku rozpatrzenia wniosku o ujawnienie w Wojewódzkim Rejestrze Uprawnień wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP.

Rzecznik wniósł o zobowiązanie Wojewody do wydania postanowienia albo decyzji - w zależności od wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 


Data odpowiedzi:
2009-10-29
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. akt II SAB/GL 43/08).