Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Rafała Ł. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego z dnia 2008-08-12.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/576157/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-08-12
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Rafała Ł. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego.

Rzecznik zarzuca temu wyrokowi:

1) rażące naruszenie prawa procesowego, a mianowicie art. 410 Kpk, polegające na wydaniu w tym zakresie wyroku łącznego wyłącznie w oparciu o część materiału dowodowego ujawnionego w toku rozprawy głównej, co skutkowało brakiem rozstrzygnięcia, co do czynu osądzonego w sprawie Sądu Rejonowego w I., podczas gdy przestępstwo, za które Rafał Ł. został skazany w tej sprawie pozostawało w realnym zbiegu z występkiem osądzonym w sprawie Sądu Rejonowego w S. oraz występkiem osądzonym w sprawie Sądu Rejonowego w I., co powinno było doprowadzić do objęcia karą łączną czynów osądzonych w tych sprawach.

2) rażące naruszenie prawa materialnego, tj. art 89 § 1 Kk, polegające na objęciu karą łączną bezwzględnego pozbawienia wolności czynów osądzonych w sprawie Sądu Rejonowego, w sytuacji gdy Rafał Ł. został skazany na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i nie zarządzono dotychczas jej wykonania.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku łącznego w całości i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania oraz wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku łącznego w zakresie orzeczenia kary łącznej.