Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia właściwych standardów leczenia i dostępu do nowoczesnych terapii dla dzieci chorych na nowotwory z dnia 2008-08-22.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/596789/08/X/108.14 RZ
Data sprawy:
2008-08-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia właściwych standardów leczenia i dostępu do nowoczesnych terapii dla dzieci chorych na nowotwory.

W środkach masowego przekazu pojawiły się alarmujące doniesienia, w świetle których, Narodowy Fundusz Zdrowia zaniżył o ok. 25-30% wycenę procedur medycznych w dziecięcych klinikach onkologicznych, co w znaczący sposób wpływa na standardy leczenia i dostęp do nowoczesnych terapii dzieci chorych na nowotwory. Z treści artykułu pt. "Fundusz Zdrowia oszczędza kosztem dzieci chorych na raka", zamieszczonego w "Dzienniku" z dnia 19 sierpnia 2008 r. wynika, że z powodu niewłaściwej wyceny procedur medycznych, dziecięcym klinikom onkologicznym w całym kraju grozi bankructwo. Kilka tygodni temu, onkolodzy dziecięcy zgłaszali problem zaniżenia wyceny procedur medycznych Ministerstwu Zdrowia. W tej sprawie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministra Zdrowia występował również Krajowy Konsultant w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, jednak dotychczas nie otrzymał odpowiedzi. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o spowodowanie zbadania powyższego problemu oraz zajęcie stanowiska, także w sprawie szczegółowych kwestii podnoszonych w powołanym artykule prasowym. Rzecznik zwrócił się ponadto o przekazanie informacji dotyczących działań Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dzieciom chorych na nowotwory dostępu do skutecznej i nowoczesnej terapii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: