Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zakłóceń w organizacji szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży z dnia 2008-09-08.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/580594/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zakłóceń w organizacji szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży.

W lutym 2008 r. Rzecznik zwracał się do Ministra Zdrowia z prośbą o udzielenie informacji w sprawie sygnalizowanych przez media zakłóceń w organizacji szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży. W tej sprawie otrzymał obszerne wyjaśnienie z dnia 11 marca 2008 r., w świetle którego "rzetelna ocena skutków wprowadzenia nowelizacji przepisów w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, a zwłaszcza określenie poziomu wykonawstwa szczepień ochronnych w 2007 roku, będą możliwe po opublikowaniu pełnych danych statystycznych, najwcześniej w połowie 2008 roku". Rzecznik jest zainteresowany wspomnianą oceną. W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się z prośbą udostępnienie wymienionej informacji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: