Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie reklamowania napojów alkoholowych z dnia 2008-09-10.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/410553/02/X/1103.8 RZ
Data sprawy:
2008-09-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie reklamowania napojów alkoholowych.

W lutym 2008 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o rozważenie potrzeby zmiany przepisów regulujących prowadzenie promocji i reklamy napojów alkoholowych. Z wyjaśnień otrzymanych w dniu 11 marca 2008 r. wynika, że Minister Zdrowia podzieliła pogląd o konieczności rozszerzenia obowiązujących regulacji o sprawy związane z prowadzeniem reklamy i promocji napojów alkoholowych za pośrednictwem nowych technologii, w tym Internetu. Z otrzymanego pisma wynika ponadto, ze w Ministerstwie Zdrowia rozważana była możliwość ograniczeń czasowych emisji informacji na temat sponsorowania imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o przekazanie informacji w powyższej sprawie, w tym dotyczących wprowadzenia ograniczeń emitowania informacji na temat sponsorowania imprez przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych, oraz czy w Ministerstwie Zdrowia rozważane jest objęcie ograniczeniami promocji alkoholowych prowadzonych za pomocą nowych technologii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: