Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Antoniego A. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego z dnia 2006-11-16.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/541002/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-11-16
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Antoniego A. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego.

Antoni A. został uznany winnym tego, że podczas zbiegowiska publicznego, którego uczestnicy dopuścili się gwałtownego zajścia na funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i mienie społeczne, działając z pobudek chuligańskich dokonał napadu na interweniujących w celu przywrócenia ładu i porządku funkcjonariuszy MO rzucając kamieniami w kierunku tych funkcjonariuszy i budynku Komendy MO. Za tak przypisany czyn oskarżony został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4.06.1998 r. (sygn. akt V KKN 187/97) zapadłym na skutek kasacji wniesionej na korzyść innego uczestnika tych wydarzeń wyraził pogląd, że w dniu 30.05.1960 r. w Zielonej Górze oskarżony w czasie czynności podjętych przez funkcjonariuszy MO w związku ze sprzeciwem społecznym wobec eksmisji katolickiej parafii Św. Jadwigi, rzucał w kierunku tych funkcjonariuszy kamieniami. W tym dniu w Zielonej Górze doszło do brutalnej akcji sił milicyjnych, która spotkała się ze sprzeciwem społecznym. W tych szczególnych okolicznościach zachowanie oskarżonego polegające na rzucaniu kamieniami w kierunku funkcjonariuszy podejmujących brutalne działania nie może stać się przedmiotem zarzutu, że w takiej sytuacji oskarżony nie powinien się tak zachować.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Wojewódzkiego oraz zmienionego nim wyroku Sądu Powiatowego i uniewinnienie Antoniego A. od popełnienia przypisanego mu czynu.

 


Data odpowiedzi:
2007-08-28
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 7.02.2007 r., sygn. akt V KK 413/06).