Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby zmiany regulacji prawnej dotyczącej zwrotu jednorazowej odprawy w przypadku ponownego podjęcia pracy w PKP z dnia 2008-09-22.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/583128/08/III/806.6 RZ
Data sprawy:
2008-09-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby zmiany regulacji prawnej dotyczącej zwrotu jednorazowej odprawy w przypadku ponownego podjęcia pracy w PKP.

W odpowiedzi Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2008 r. na wystąpienie Rzecznika w sprawie złagodzenia regulacji prawnej zawartej w art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", dotyczącej obowiązku zwrotu wypłaconej jednorazowej odprawy pieniężnej w przypadku ponownego zatrudnienia w PKP, zawarte zostało stanowisko, że rozważanie możliwości ewentualnej zmiany tego przepisu wymaga oszacowania jego skutków ekonomicznych i prawnych.

Rzecznik podkreślił, że pojawiające się oferty pracy ze strony PKP oraz aktualna sytuacja na rynku pracy powodują, że zwiększa się krąg osób zainteresowanych powrotem do pracy. Restrykcyjne brzmienie tego przepisu mogłoby zostać złagodzone w szczególności poprzez określenie okresu, po upływie którego powrót do pracy w PKP nie skutkowałby obowiązkiem zwrotu odprawy pieniężnej. W związku z powyższym Rzecznik ponownie zwrócił się z prośbą o przedstawienie aktualnego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: