Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezrobocia na obszarach popegeerowskich z dnia 2008-09-29.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/583129/08/III/817.2 RZ
Data sprawy:
2008-09-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezrobocia na obszarach popegeerowskich.

Do Rzecznika wpływają pisma od osób mieszkających na obszarach popegeerowskich, które wyrażają niezadowolenie z sytuacji panującej na lokalnych rynkach pracy oraz z poziomu i jakości usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy. Problemy przedstawiane przez osoby bezrobotne dotyczą głównie kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia (lub innej pracy zarobkowej) oraz niemożnością zaoferowania przez powiatowe urzędy pracy konkretnych ofert pracy (odpowiadających ich wykształceniu) lub ofert szkoleń, które pozwoliłyby zwiększyć szansę na podjęcie zatrudnienia. Obserwacje dokonane przez Rzecznika pokrywają się w dużej części z wynikami badań przeprowadzonych na zlecenie Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a opublikowanych w opracowaniu pt.: "Rynki pracy na obszarach popegeerowskich - Raport z badań". Po zapoznaniu się z treścią powyższego "Raportu" nasuwa się wniosek, iż mimo upływu blisko dwudziestu lat od momentu rozpoczęcia transformacji gospodarczej polska wieś nadal nie ma przed sobą pozytywnych perspektyw i wiele obszarów wiejskich staje się enklawami biedy, z których bardzo trudno się wydostać. Rzecznika szczególnie zaniepokoiła postawiona w raporcie teza jakoby dotychczasowe działania instytucji, których celem jest - między innymi - aktywizacja środowisk wiejskich cechowała niska skuteczność. Wątpliwości budzi zwłaszcza działalność powiatowych urzędów pracy, które oferując różne formy pomocy nie zawsze dopasowują je do aktualnych potrzeb danego regionu. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o przedstawienie informacji na temat planowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań w tym obszarze.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: