Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie ochrony praw osób poszkodowanych konfliktem zbrojnym w Południowej Osetii z dnia 2008-09-29.

Adresat:
KOMISARZ DO SPRAW PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY
Sygnatura:
RPO/598092/08/I/119 RZ
Data sprawy:
2008-09-29
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie ochrony praw osób poszkodowanych konfliktem zbrojnym w Południowej Osetii.

Rzecznik zapoznał się z przedstawionym w dniu 8 września 2008 r. przez Komisarza Praw Człowieka Rady Europy raportem dotyczącym praw człowieka w rejonach Południowej Osetii, objętych w ostatnich tygodniach konfliktem rosyjsko-gruzińskim. Rzecznik z uznaniem przyjął opracowany przez Komisarza sześciopunktowy plan niezbędnej pomocy w ochronie praw człowieka na terenach objętych działaniami zbrojnymi. Za szczególnie ważny uznał postulat zagwarantowania uchodźcom możliwości powrotu do swoich domów. Szacowana przez Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców liczba osób, które musiały opuścić zamieszkiwane przed wybuchem wojny tereny to około 158 tysięcy. W przypadku zaistniałego konfliktu duża część tych uchodźców ma status "osób wewnętrznie przemieszczonych" (internally displaced persons), czyli osób, które z powodu konfliktu zbrojnego nie mogą mieszkać w regionie, w którym toczą się walki i są zmuszeni do przeniesienia się do innej części kraju. Osób tych nie dotyczą postanowienia Konwencji Dotyczącej Statusu Uchodźców podpisanej w Genewie w 1951 r. - zgodnie z jej postanowieniami ochroną objęte są jedynie osoby przebywające poza granicami kraju swojego pochodzenia. W związku z powyższym cała społeczność międzynarodowa powinna dążyć zarówno do zapewnienia osobom poszkodowanym dobrowolnego powrotu do miejsca zamieszkania, jak i zagwarantowania bezpieczeństwa tego powrotu i godnych warunków egzystencji. Rzecznik zapewnił o wsparciu dla dalszych działań podejmowanych przez Komisarza w niniejszej sprawie. Wyraził również nadzieję, że wysiłki podejmowane przez Komisarza i Radę Europy, jak i przez Unię Europejską, przyniosą pozytywne rezultaty dla osób poszkodowanych konfliktem.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: