Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prokuratora Krajowego w sprawie przypadków samobójczych zgonów pacjentów przebywających w szpitalach z dnia 2008-10-02.

Adresat:
PROKURATURA KRAJOWA
Sygnatura:
RPO/599076/08/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2008-10-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prokuratora Krajowego w sprawie przypadków samobójczych zgonów pacjentów przebywających w szpitalach.

W wystąpieniu do Prokuratora Krajowego Rzecznik stwierdził, iż dokładne wyjaśnienie przez organy ścigania okoliczności samobójczych zgonów pacjentów w trakcie hospitalizacji może okazać się pomocne nie tylko do ustalenia ewentualnych winnych osób lub instytucji, ale może mieć istotne znaczenie w zapobieganiu tego rodzaju tragicznym zdarzeniom na terenie szpitali. Dlatego też Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji na temat skali zjawiska samobójstw pacjentów w polskich szpitalach oraz wniosków wynikających z przeprowadzonych dotychczas postępowań w podobnych sprawach.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przypadków samobójczych zgonów pacjentów przebywających w szpitalach.

W okresie 6 tygodni, od 1 sierpnia do 15 września 2008 r. opinię publiczną poruszyły informacje o czterech przypadkach samobójstw pacjentów przebywających na różnych oddziałach szpitalnych. W wystąpieniu Rzecznik wskazał na znaczenie leczenia długotrwałego bólu, który powoduje niekorzystne skutki dla osoby chorej, prowadzące do depresji, a nawet myśli samobójczych. Zjawisko samobójstw pacjentów w trakcie hospitalizacji łączy się bezpośrednio z problematyką bezpieczeństwa, zależnego zarówno od kwalifikacji i organizacji pracy personelu medycznego, jak też od warunków pracy szpitali. Jest oczywiste, że nie ma możliwości całkowitej eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa pacjenta. Jednak w niektórych krajach (np. w USA czy Wielkiej Brytanii) problematyka ta zyskała rangę priorytetu polityki zdrowotnej. Tworzy się tam i wdraża narodowe programy bezpieczeństwa pacjenta, które przyniosły w efekcie znaczącą redukcję zdarzeń niepożądanych. Działania na rzecz utworzenia narodowego systemu bezpieczeństwa pacjenta wymagają przede wszystkim determinacji organów państwa odpowiedzialnych za politykę zdrowotną w Polsce, a także odpowiednich nakładów finansowych i stosownych zmian prawa. Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji na temat skali zjawiska samobójstw pacjentów w polskich szpitalach oraz działań podejmowanych na rzecz zapewnienia hospitalizowanym chorym bezpieczeństwa i ochrony przed targnięciem się na własne życie. Poprosił również o stanowisko w kwestii stanu przestrzegania standardów leczenia szpitalnego pacjentów cierpiących na ból przewlekły z towarzyszącymi stanami lękowymi i depresją oraz poinformowanie o podejmowanych przez resort działaniach zaradczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: