Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zagrożenia dla środowiska naturalnego w związku z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami szpitalnymi z dnia 2008-10-06.

Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/599436/08/X/108.21 RZ
Data sprawy:
2008-10-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zagrożenia dla środowiska naturalnego w związku z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami szpitalnymi.

Z informacji podawanych w środkach masowego przekazu wynikało, że w ściekach wypływających z Pomorskiego Centrum Gruźlicy i Chorób Zakaźnych znajdowało się wiele chorobotwórczych wirusów i bakterii. Do opinii publicznej dotarły też inne niepokojące informacje o zagrożeniach związanych z niewłaściwym oczyszczaniem i utylizacją ścieków i odpadów szpitalnych. Z raportu GIS o stanie sanitarnym kraju w zakresie odnoszącym się do gospodarki stałymi odpadami szpitalnymi wynikało, że najwięcej zastrzeżeń budził stan sanitarno-techniczny miejsc składowania odpadów, gdzie były one gromadzone do czasu odebrania przez przedsiębiorstwa zajmujące się ich utylizacją. Według raportu GIS, w większości szpitali nieczystości płynne kierowane są bezpośrednio do ogólnej sieci kanalizacyjnej. W nielicznych przypadkach, zwłaszcza szpitali posiadających oddziały zakaźne, ścieki podlegają wstępnemu oczyszczeniu i dezynfekcji przed odprowadzeniem ich do kanalizacji. Jeszcze mniejszy odsetek szpitali posiada własne oczyszczalnie ścieków (około 7%). Mając na uwadze wagę problemu, Rzecznik zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zagrożenia dla środowiska naturalnego w związku z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami szpitalnymi.

Z informacji podawanych w środkach masowego przekazu wynikało, że w ściekach wypływających z Pomorskiego Centrum Gruźlicy i Chorób Zakaźnych znajdowało się wiele chorobotwórczych wirusów i bakterii. Do opinii publicznej dotarły też inne niepokojące informacje o zagrożeniach związanych z niewłaściwym oczyszczaniem i utylizacją ścieków i odpadów szpitalnych. Z raportu GIS o stanie sanitarnym kraju w zakresie odnoszącym się do gospodarki stałymi odpadami szpitalnymi wynikało, że najwięcej zastrzeżeń budził stan sanitarno-techniczny miejsc składowania odpadów, gdzie były one gromadzone do czasu odebrania przez przedsiębiorstwa zajmujące się ich utylizacją. Według raportu GIS, w większości szpitali nieczystości płynne kierowane są bezpośrednio do ogólnej sieci kanalizacyjnej. W nielicznych przypadkach, zwłaszcza szpitali posiadających oddziały zakaźne, ścieki podlegają wstępnemu oczyszczeniu i dezynfekcji przed odprowadzeniem ich do kanalizacji. Jeszcze mniejszy odsetek szpitali posiada własne oczyszczalnie ścieków (około 7%). Mając na uwadze wagę problemu, Rzecznik zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: