Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Gospodarki w sprawie stanu prac nad projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2008-10-09.

Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/542153/06/V/513 RZ
Data sprawy:
2008-10-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Gospodarki w sprawie stanu prac nad projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

Pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. Rzecznik został poinformowany, iż w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi wskazano, iż w dniu 24 października 2007 r. projekt w/w rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Natomiast, z zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki "Programu prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki (II połowa 2008 r.)" wynika, iż wydanie przedmiotowego rozporządzenia planowane było na sierpień 2008 r. Z uwagi na powyższe Rzecznik zwrócił się o nadesłanie informacji o etapie, na jakim znajdują się obecnie prace legislacyjne nad w/w przepisami.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: