Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienia do Konsula Generalnego w sprawie sytuacji Polaków w Islandii w związku z kryzysem gospodarczym, którym miał miejsce w tym kraju z dnia 2008-10-10.

Adresat:
KONSULAT GENERALNY RP
Sygnatura:
RPO/600185/08/III/805 RZ
Data sprawy:
2008-10-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienia do Konsula Generalnego w sprawie sytuacji Polaków w Islandii w związku z kryzysem gospodarczym, którym miał miejsce w tym kraju.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni w światowych mediach, w tym polskich, pojawiły się bardzo niepokojące informacje o sytuacji gospodarczej Republiki Islandii oraz przyszłości tego kraju. Rzecznik przyjął te informacje z dużym niepokojem przede wszystkim ze względu na fakt, że Polacy stanowią w Islandii największą liczebnie grupę. Populację polską można szacować, według różnych źródeł, od 7 do 20 tysięcy osób. Jest oczywiste, że islandzki kryzys gospodarczy doprowadził do widocznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej Polaków w tym kraju. W związku z lawinowym spadkiem wartości korony islandzkiej oraz rosnącą inflacją znacząco topnieją oszczędności polskich obywateli mieszkających w Islandii i realnie zmniejszają się otrzymywane przez nich wynagrodzenia. Pojawiają się również informacje o możliwych masowych zwolnieniach w miejscowych firmach, które dotkną w pierwszej kolejności obywateli polskich.

Informacje o nastawieniu do panującego kryzysu gospodarczego Polaków mieszkających w Islandii są często sprzeczne lub rozbieżne, a na ich podstawie nie można wyrobić sobie jednoznacznej opinii. Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji o obecnej sytuacji obywateli polskich przebywających na terenie Islandii oraz o działaniach podjętych i planowanych przez Konsulat Generalny.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: