Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie niekonstytucyjnej kumulacji odpowiedzialności administracyjnej i odpowiedzialności za wykroczenia z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia z dnia 2008-10-13.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/533355/06/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2008-10-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie niekonstytucyjnej kumulacji odpowiedzialności administracyjnej i odpowiedzialności za wykroczenia z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

W nawiązaniu do wcześniejszych wystąpień w tej sprawie, Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji na temat obecnego stanu prac nad zmianą Kodeksu wykroczeń, która ma doprowadzić do likwidacji wykroczenia polegającego na zajęciu pasa drogowego bez zezwolenia lub samowolnym prowadzeniu robót w pasie drogowym.

Minister Sprawiedliwości w odpowiedzi z dnia 10 marca 2008 r. poinformował Rzecznika, iż w resorcie sprawiedliwości powstał projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń, który przewiduje m.in. uchylenie przepisów art. 99 § 1 pkt 1 i 4. Rzecznik został ponadto poinformowany, że w marcu 2008 r. wspomniany projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Dotychczas jednak przygotowana przez resort sprawiedliwości propozycja nowelizacji Kodeksu wykroczeń nie stała się obowiązującym prawem. Brak jest także informacji, które potwierdzałyby, iż projekt zmian prawa wykroczeń jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: