Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie przewlekłości w wydawaniu kart pobytu cudzoziemcom z dnia 2008-10-14.

Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/587132/08/X/1501.2 RZ
Data sprawy:
2008-10-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie przewlekłości w wydawaniu kart pobytu cudzoziemcom.

W Biurze Rzecznika w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w sprawie dotyczącej przewlekłości w wydawaniu kart pobytu cudzoziemcom objętym na terytorium Polski ochroną międzynarodową w jednym z trybów określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o ostatecznych wynikach kontroli przeprowadzonej we wskazanym na wstępie zakresie przez Zespół Kontroli i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz działaniach podjętych w związku z ustaleniami poczynionymi podczas kontroli.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: