Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie praw pracowniczych kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach realizujących zadania z zakresu komunikacji miejskiej z dnia 2008-10-16.

Adresat:
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/595214/08/III/805.7 RZ
Data sprawy:
2008-10-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie praw pracowniczych kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach realizujących zadania z zakresu komunikacji miejskiej.

Na podstawie pojawiających się w mediach informacji oraz w oparciu o napływające skargi Rzecznik podjął sprawę naruszania praw pracowniczych kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach realizujących zadania z zakresu komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kierowców komunikacji miejskiej świadczących pracę na terenie Warszawy. W związku z powyższym Rzecznik wystąpił do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oraz do Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie z prośbą o przeprowadzenie kontroli w przedsiębiorstwach realizujących w Warszawie zadania z zakresu komunikacji miejskiej, a także o przedstawienie wyników poprzednio przeprowadzonych kontroli. Przeprowadzone przez te organy kontrole w latach 2007-2008 wykazały szereg nieprawidłowości. Dotyczyły one w szczególności nieprzestrzegania przez pracodawców norm czasu pracy, przysługujących odpoczynków (skracanie odpoczynków dobowych i tygodniowych), czy też dopuszczania pracowników do pracy bez stosownych badań lekarskich i psychologicznych. Szczególny niepokój wzbudzają informacje dotyczące kwestii związanych z odpoczynkiem kierowców. Ponadto Rzecznik stwierdził w wystąpieniu, że użytkowanie niektórych z autobusów zagraża zdrowiu i życiu kierowców oraz pasażerów, a także innych uczestników ruchu drogowego. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionych sprawach. Rzecznik zwrócił się także do Głównego Inspektora Pracy o podjęcie ogólnopolskiej akcji kontroli przedsiębiorstw realizujących zadania z zakresu komunikacji miejskiej (w zakresie przestrzegania prawa pracy oraz zasad bhp), a także do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o podjęcie kontroli w zakresie przestrzegania praw kierowców i stanu technicznego taboru.

Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie praw pracowniczych kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach realizujących zadania z zakresu komunikacji miejskiej.

Na podstawie pojawiających się w mediach informacji oraz w oparciu o napływające skargi Rzecznik podjął sprawę naruszania praw pracowniczych kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach realizujących zadania z zakresu komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kierowców komunikacji miejskiej świadczących pracę na terenie Warszawy. W związku z powyższym Rzecznik wystąpił do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oraz do Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie z prośbą o przeprowadzenie kontroli w przedsiębiorstwach realizujących w Warszawie zadania z zakresu komunikacji miejskiej, a także o przedstawienie wyników poprzednio przeprowadzonych kontroli. Przeprowadzone przez te organy kontrole w latach 2007-2008 wykazały szereg nieprawidłowości. Dotyczyły one w szczególności nieprzestrzegania przez pracodawców norm czasu pracy, przysługujących odpoczynków (skracanie odpoczynków dobowych i tygodniowych), czy też dopuszczania pracowników do pracy bez stosownych badań lekarskich i psychologicznych. Szczególny niepokój wzbudzają informacje dotyczące kwestii związanych z odpoczynkiem kierowców. Ponadto Rzecznik stwierdził w wystąpieniu, że użytkowanie niektórych z autobusów zagraża zdrowiu i życiu kierowców oraz pasażerów, a także innych uczestników ruchu drogowego. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionych sprawach. Rzecznik zwrócił się także o podjęcie ogólnopolskiej akcji kontroli przedsiębiorstw realizujących zadania z zakresu komunikacji miejskiej (w zakresie przestrzegania prawa pracy oraz zasad bhp), a także do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o podjęcie kontroli w zakresie przestrzegania praw kierowców i stanu technicznego taboru.

Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie praw pracowniczych kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach realizujących zadania z zakresu komunikacji miejskiej.

Na podstawie pojawiających się w mediach informacji oraz w oparciu o napływające skargi Rzecznik podjął sprawę naruszania praw pracowniczych kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach realizujących zadania z zakresu komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kierowców komunikacji miejskiej świadczących pracę na terenie Warszawy. W związku z powyższym Rzecznik wystąpił do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oraz do Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie z prośbą o przeprowadzenie kontroli w przedsiębiorstwach realizujących w Warszawie zadania z zakresu komunikacji miejskiej, a także o przedstawienie wyników poprzednio przeprowadzonych kontroli. Przeprowadzone przez te organy kontrole w latach 2007-2008 wykazały szereg nieprawidłowości. Dotyczyły one w szczególności nieprzestrzegania przez pracodawców norm czasu pracy, przysługujących odpoczynków (skracanie odpoczynków dobowych i tygodniowych), czy też dopuszczania pracowników do pracy bez stosownych badań lekarskich i psychologicznych. Szczególny niepokój wzbudzają informacje dotyczące kwestii związanych z odpoczynkiem kierowców. Ponadto Rzecznik stwierdził w wystąpieniu, że użytkowanie niektórych z autobusów zagraża zdrowiu i życiu kierowców oraz pasażerów, a także innych uczestników ruchu drogowego. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionych sprawach. Rzecznik zwrócił się także do Głównego Inspektora Pracy o podjęcie ogólnopolskiej akcji kontroli przedsiębiorstw realizujących zadania z zakresu komunikacji miejskiej (w zakresie przestrzegania prawa pracy oraz zasad bhp), a także do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o podjęcie kontroli w zakresie przestrzegania praw kierowców i stanu technicznego taboru.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: