Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystapienie do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w sprawie pojawiających się w mediach informacji o możliwych opóźnieniach w utworzeniu profesjonalnej armii z dnia 2008-10-17.

Adresat:
SZTAB GENERALNY WP
Sygnatura:
RPO/599777/08/IX/901 RZ
Data sprawy:
2008-10-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystapienie do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w sprawie pojawiających się w mediach informacji o możliwych opóźnieniach w utworzeniu profesjonalnej armii.

W dzienniku "Rzeczypospolita" z dnia 2 października 2008 r. ukazał się artykuł zatytułowany "Profesjonaliści w armii najwcześniej za kilka lat", w którym autor kwestionuje zapowiadane stworzenie profesjonalnej armii w 2010 r. Zdaniem publicysty o takim wojsku będzie można mówić znacznie później z uwagi na dość długi okres wyszkolenia (trzy lub cztery lata) zgłaszających się do służby wojskowej ochotników. W przedstawionych argumentach powołuje się na opracowany w Sztabie Generalnym dokument "Model szkolenia SZ RP w warunkach pełnej profesjonalizacji". Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o zajętym stanowisku w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: