Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad hodowli i posiadania psów ras uznawanych za niebezpieczne z dnia 2008-10-21.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/586891/08/X/1006.13 RZ
Data sprawy:
2008-10-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad hodowli i posiadania psów ras uznawanych za niebezpieczne.

W dniu 10 lipca 2008 r., Rzecznik skierował wystąpienie poświęcone regulacjom prawnym dotyczącym zasad hodowli i posiadania psów ras uznawanych za niebezpieczne. W wystąpieniu tym wskazano na potrzebę wprowadzenia zmian w obowiązującym prawodawstwie w celu zapewnienia realnego bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi. Rzecznik podjął sprawę z uwagi na powtarzające się w środkach masowego przekazu sygnały o wypadkach pogryzień przez psy swych właścicieli oraz ich dzieci, w tym ze skutkiem śmiertelnym. Ostatnio na stronach internetowych Onet.pl. pojawił się materiał pt. "Handel żywym towarem", opublikowany wcześniej w jednym z archiwalnych numerów miesięcznika "Pies", ilustrujący łatwość nabycia nawet najbardziej agresywnego psa, niezależnie od predyspozycji potencjalnego nabywcy czy realnych możliwości zabezpieczenia przed ewentualnymi skutkami agresji tego zwierzęcia.

Odpowiedzi udzielonej na powyższe wystąpienie Rzecznika (pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2008 r.) nie można uznać za zadowalającą. Wskazano w niej wprawdzie na obowiązujący stan prawny (opisany też w wystąpieniu Rzecznika), jednakże w odniesieniu do materii wniosku Rzecznika ograniczono się jedynie do stwierdzenia, iż zasygnalizowany problem zasługuje na uwagę i poparcie. Nie odniesiono się natomiast ani do istoty problemu, ani wskazanej we wniosku potrzeby dokonania stosownych zmian w prawie. W związku z powyższym Rzecznik ponownie zwrócił się o zajęcie stanowiska w zakresie potrzeby zmiany przepisów prawa.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: