Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych z dnia 2008-10-21.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/599848/08/X/108.21 RZ
Data sprawy:
2008-10-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych.

W ciągu ostatniego roku Rzecznik kilkakrotnie zwracał się do Ministra Zdrowia w sprawach związanych z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną zakażeń i chorób zakaźnych. Napływają kolejne sygnały w pełni potwierdzające zasadność obaw dotyczących funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych (np. publikacja w dzienniku "Polska" z dnia 2 i 3 października 2008 r., o sytuacji 163 uczniów i 30 nauczycieli, którzy mieli kontakt z nauczycielką chorą na gruźlicę i od czerwca 2008 r. do chwili obecnej zagrożone infekcją dzieci nie zostały poddane badaniom).

Według danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Polska zajmuje 21 miejsce wśród państw Unii Europejskiej w zakresie zachorowalności na gruźlicę. W 2007 r. zachorowalność na gruźlicę w Polsce była dwukrotnie wyższa od średniej zachorowalności w krajach "starej" UE, a około 30% wyższa od średniej w rozszerzonej UE. Wydaje się, że dotychczas nie udało sie zbudować w Polsce, zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia, skutecznego systemu leczenia bezpośrednio nadzorowanego. Według raportu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, pogarsza się funkcjonowanie Krajowego Rejestru Wyników Leczenia Przeciwprątkowego, wskutek uchybień w realizacji ustawowego obowiązku zgłaszania zachorowania (także zgonu) na gruźlicę. Opisana sytuacja zdaje się przemawiać za potrzebą weryfikacji polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, w tym przede wszystkim gruźlicy. Rzecznik zwrócił się o ustosunkowanie się do poruszonych problemów oraz udzielenie informacji dotyczącej oceny sytuacji oraz przewidywanych działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: