Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań i kwalifikacji, jakie powinny spełniać osoby uprawnione do prowadzenia badań architektonicznych z dnia 2008-10-16.

Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/482827/04/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2008-10-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań i kwalifikacji, jakie powinny spełniać osoby uprawnione do prowadzenia badań architektonicznych.

Rzecznik wystąpił w dniu 20.03.2008 r. z wnioskiem o rozważenie zasadności rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do prowadzenia badań architektonicznych również o osoby, które uzyskały stosowne umiejętności kończąc studia podyplomowe, oraz w razie pozytywnego ustosunkowania się do powyższego wystąpienia, zainicjowanie prac nad przystosowaniem prawnym treści rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.

W odpowiedzi z dnia 21.04.2008 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwrócił uwagę na zawiłość problemu i jednocześnie skierował sprawę do konsultacji Generalnego Konserwatora Zabytków, Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Na jej podstawie miała zostać podjęta decyzja co do potrzeby zmiany treści § 9 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9.06.2004 r. Z uwagi na powyższe Rzecznik ponownie wystąpił z zapytaniem o decyzję Ministra co do zasadności poszerzenia kręgu osób uprawnionych do prowadzenia badań architektonicznych i stan prac legislacyjnych nad zmianą rozporządzenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: