Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichzgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym toczącym się wskutek wniesienia odwołania od decyzji Nr 47/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O z dnia 2008-10-15.

Adresat:
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/565460/07/XX/507.1 RZ
Data sprawy:
2008-10-15
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym toczącym się wskutek wniesienia odwołania od decyzji Nr 47/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O.

Kwestionowaną decyzją organ pierwszej instancji naruszył art. 7,8, 77 § 1, 80, 84, 107 § 1 i 3 oraz art. 154 i 155 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 66 ustawy - Prawo budowlane. Naruszenie art. 7,8, 77 § 1, 80, 84, 107 § 1 i 3 oraz art. 154 i 155 Kodeksu polega na niepodjęciu czynności w celu ustalenia stanu faktycznego w okresie poprzedzającym wydanie kwestionowanej decyzji.