Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie likwidacji mogilników stanowiących istotne zagrożenia dla środowiska naturalnego z dnia 2008-10-29.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/599853/08/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2008-10-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie likwidacji mogilników stanowiących istotne zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Rzecznik podjął przedmiotową sprawę z urzędu, w związku z doniesieniami medialnymi (m.in. w Faktach TVN z dnia 3 października 2008 r.). Uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. przyjęto Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 (M.P. z 2006 r. Nr 90, poz. 946). Zgodnie z jego postanowieniami, do 2010 r. powinny zostać zlikwidowane wszystkie istniejące na terenie kraju mogilniki zawierające ok. 4,6 tys. Mg odpadów oraz powinna zostać rozpoczęta likwidacja zagrożeń powodowanych przez składowiska poprodukcyjnych odpadów pestycydowych, niespełniających wymogów ochrony środowiska. W okresie do 2010 r. planuje się likwidację mogilników i magazynów zawierających przeterminowane środki ochrony roślin oraz rozpoczęcie likwidacji zagrożeń powodowanych przez składowiska poprodukcyjnych odpadów pestycydowych, niespełniające wymogów ochrony środowiska. Ma to umożliwić rozpoczęcie kolejnego etapu od 2011 r., polegającego na likwidacji pestycydowych skażeń terenu spowodowanych przez mogilniki, zagrażających bezpieczeństwu użytkowanych wód podziemnych. Ponadto do 2018 r. nastąpić ma likwidacja zagrożeń powodowanych przez składowiska poprodukcyjnych odpadów pestycydowych. Równocześnie w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010, określono szczegółowe działania, które należy podjąć w zakresie gospodarowania przeterminowanymi pestycydami. Wskazane działania oraz terminy ich realizacji mają na celu wypełnienie postanowień Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się o przekazanie wyjaśnień odnośnie skali problemu, etapu realizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 w zakresie mogilników i szans na dotrzymanie ww. terminów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: