Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanego terminu opublikowania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji z dnia 2008-10-31.

Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/572578/07/X/1003.6 RZ
Data sprawy:
2008-10-31
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanego terminu opublikowania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Rzecznik od listopada 2007 roku monitoruje proces legislacyjny związany z wydaniem przez Radę Ministrów rozporządzenia na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 roku o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. W sprawie tej Rzecznik prowadził korespondencję z Ministrem Środowiska, w której zasygnalizował między innymi znaczne opóźnienie w wydaniu tego aktu wykonawczego. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że przedmiotowe rozporządzenie zostało przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 1 lipca 2008 roku. Jednakże, jak wykazała analiza Dzienników Ustaw RP do numeru 190 włącznie, nie zostało ono dotychczas opublikowane. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o pomoc w ustaleniu planowanego terminu opublikowania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: