Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dzieci wymagających leczenia wysokospecjalistycznego, zwłaszcza kardiologicznego z dnia 2008-11-06.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/602156/08/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2008-11-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dzieci wymagających leczenia wysokospecjalistycznego, zwłaszcza kardiologicznego.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do poruszających opinię społeczną informacji dotyczących problemów dzieci wymagających leczenia wysokospecjalistycznego, zwłaszcza kardiologicznego oraz udzielenie tym dzieciom systemowej pomocy ze strony Ministerstwa Zdrowia.

Według danych Klubu Kardiochirurgów Polskich operacje serca wykonywane są w ciągu roku u 2,2 tys. dzieci, natomiast przeprowadzenie takich zabiegów należałoby wykonać u 3 tys. dzieci, co oznacza, że corocznie w Polsce ok. 800 chorych na serce dzieci pozbawionych jest szans na niezbędne leczenie. Narastające zakłócenia w funkcjonowaniu lecznictwa pediatrycznego w latach 2006-2007 były już przedmiotem wystąpień Rzecznika do Ministerstwa Zdrowia. Niestety, w 2008 roku dotarły do Rzecznika kolejne informacje o pogarszaniu się sytuacji chorych dzieci wymagających skomplikowanych zabiegów kardiochirurgicznych.

Początek listopada 2008 r. przyniósł alarmujące informacje prasowe, że liczba wykonywanych operacji serca u dzieci może ulec redukcji nawet o połowę ("Metro" z dn. 03.11.2008). Zagrożenia spowodowane problemami kadrowymi, aparaturowymi i organizacyjnymi, mogą drastycznie wzrosnąć w wyniku podjętej przez Ministerstwo Zdrowia decyzji zmieniającej zasady finansowania operacji kardiochirurgicznych u dzieci. Do tej pory leczenie wad serca u dzieci finansowane były z dwóch źródeł: za operacje płaciło Ministerstwo Zdrowia (były to tzw. Procedury wysokospecjalistyczne), a za hospitalizację dziecka przed operacją i po niej płacił NFZ. Obecnie operacje będą finansowane wyłącznie przez NFZ, który - zdaniem specjalistów - płaci najczęściej dopiero pod koniec roku i poniżej rzeczywistych kosztów zabiegów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: