Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w sprawie skargi konstytucyjnej Gminnej Spółdzielni w sprawie odrzucenia środka odwoławczego bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych (sygn. akt SK 49/08) z dnia 2008-11-06.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/599525/08/IV/414 RZ
Data sprawy:
2008-11-06
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w sprawie skargi konstytucyjnej Gminnej Spółdzielni w sprawie odrzucenia środka odwoławczego bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych (sygn. akt SK 49/08).

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: Artykuł 4248 § 1 w związku z art. 4245 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie - bez wezwania do usunięcia braków - skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia niespełniającej wymagań określonych w art. 4245 § 1 pkt 3 powołanej ustawy, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 


Data odpowiedzi:
2011-07-12
Opis odpowiedzi:
Wniosek oddalony (wyrok z dnia 12 lipca 2011 r., sygn. akt SK 49/08).