Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Konsula Generalnego RP w Brukseli w sprawie ograniczeń w dostępie do rynku pracy dla polskich obywateli - małżonków urzędników zatrudnianych w instytucjach UE na terenie Belgii z dnia 2008-11-07.

Adresat:
KONSUL GENERALNY RP W BRUKSELI
Sygnatura:
RPO/601850/08/III/805 RZ
Data sprawy:
2008-11-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Konsula Generalnego RP w Brukseli w sprawie ograniczeń w dostępie do rynku pracy dla polskich obywateli - małżonków urzędników zatrudnianych w instytucjach UE na terenie Belgii.

Do Rzecznika zwrócił się Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej z problemem dotyczącym polskich obywateli zatrudnianych w instytucjach UE na terenie Królestwa Belgii oraz ich rodzin. Problem ten może dotyczyć około 1500-2000 osób. Królestwo Belgii utrzymuje przejściowe ograniczenia w dostępie do rynku pracy dla obywateli polskich oraz obywateli państw członkowskich, które przystąpiły do UE z dniem 1 maja 2004 r. Dotyczy to w szczególności małżonków urzędników instytucji UE mających siedziby w tym kraju, którzy nawet w przypadku specjalistycznych ofert pracy (np. ze szkół międzynarodowych) muszą legitymować się pozwoleniem na pracę. Natomiast małżonkowie obywateli państw UE-15, nawet jeśli są obywatelami państwa trzeciego, mają prawo pracować w Belgii bez specjalnych pozwoleń. Problem ten był podnoszony przez komisarza ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, Vladimira Spidlę. Sprawą zajęły się też związki zawodowe działające w instytucjach europejskich. Rzecznik podkreślił, że analogiczna sytuacja w Luksemburgu została rozwiązana na korzyść pracowników z UE-12 i ich małżonków. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie wszelkich informacji, które mogłyby okazać się przydatne w badaniu tej sprawy przez Rzecznika.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: