Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku przepisu zobowiązującego pracodawców do refundacji szkieł kontaktowych osobom pracującym przy komputerze z dnia 2008-11-12.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/601347/08/III/805.7 RZ
Data sprawy:
2008-11-12
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku przepisu zobowiązującego pracodawców do refundacji szkieł kontaktowych osobom pracującym przy komputerze.

Lektura zamieszczonego na łamach Rzeczpospolitej z dnia 22 października 2008 r. artykułu pod tytułem "Płacimy za okulary, za szkła kontaktowe nie musimy", skłoniła Rzecznika do podjęcia problemu braku przepisu zobowiązującego pracodawców do zapewnienia pracownikom możliwości wyboru pomiędzy okularami, a szkłami kontaktowymi. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe stanowi o konieczności zapewnienia pracownikom przez pracodawcę okularów korygujących wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych wykażą potrzebę ich stosowania. Rozporządzenie nie dopuszcza obowiązku zapewnienia pracownikom na ich wniosek soczewek kontaktowych zamiast okularów korygujących wzrok. Konieczność zapewnienia pracownikom przez pracodawców okularów lub szkieł kontaktowych przewidują natomiast przepisy unijne. W sytuacji coraz bardziej powszechnego stosowania szkieł kontaktowych zamiast okularów korekcyjnych, warte rozważenia jest wdrożenie do systemu wewnętrznego rozwiązań przewidzianych w Dyrektywie Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. Rzecznik zwrócił się o rozważenie potrzeby wprowadzenia stosownych zmian do w/w rozporządzenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: