Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyników przeprowadzonej przez NIK kontroli funkcjonowania wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 2008-11-14.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/602259/08/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-11-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyników przeprowadzonej przez NIK kontroli funkcjonowania wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych

We wrześniu 2008 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała "Informację o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych". NIK negatywnie oceniła jakość świadczenia usług przez kontrolowane placówki opiekuńczo-wychowawcze i skuteczność działań podejmowanych przez organy nadzoru. Wskazała także na konieczność całościowego przeglądu obecnie funkcjonującego systemu opieki nad dzieckiem i przebudowy tego systemu. Z krytyczną oceną kontrolujących spotkał się także stan realizowania w placówkach obowiązku spełnienia wymogów standaryzacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o przekazanie informacji o podjętych przez resort działaniach mających na celu poprawę poziomu funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i realizację wniosków pokontrolnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: