Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie warunków pracy kobiet zatrudnionych w supermarketach z dnia 2008-11-07.

Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Sygnatura:
RPO/601188/08/III/808 RZ
Data sprawy:
2008-11-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie warunków pracy kobiet zatrudnionych w supermarketach.

W dniu 21 października br. w "Dzienniku" ukazał się artykuł zatytułowany "Wielkie sklepy pełne wyzysku", w którym autorka, na podstawie raportu Koalicji Karat zajmującej się prawami kobiet, opisuje warunki pracy kobiet zatrudnionych w sieciach handlowych, takich jak: Carrefour, Real, Tesco, Rast i Biedronka. Z artykułu wynika, że sprawą wyzysku pracownic supermarketów zajmują się od kilku miesięcy przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy, organizacje pozarządowe, prawnicy i ich wnioski mają być przekazane m.in. do Ministerstwa Pracy, Sprawiedliwości oraz do posłów z komisji kodyfikacyjnej. Rzecznik zwrócił się o umożliwienie mu zapoznania się z przedmiotowymi wnioskami.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: