Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności zmiany przepisów uzależniających wypłatę świadczenia przyznawanego ofiarom wojny lub represji od posiadania przez uprawnionego miejsca zamieszkania na terytorium Polski z dnia 2008-11-18.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/569480/07/III/309 RZ
Data sprawy:
2008-11-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności zmiany przepisów uzależniających wypłatę świadczenia przyznawanego ofiarom wojny lub represji od posiadania przez uprawnionego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Rzecznik, nawiązując do wystąpienia z dnia 10 lipca 2008 r. w przedmiotowej sprawie, zwrócił się o poinformowanie, na jakim etapie znajduje się zapowiadana nowelizacja ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, polegająca na usunięciu art. 5 tej ustawy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: