Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystapienie do Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wartości świadczeń otrzymywanych przez personel medyczny z tytułu uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach dla lekarzy i pielęgniarek, organizowanych przez fundację zajmującą się opieką paliatywną z dnia 2008-11-22.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/599677/08/VI/620.1.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystapienie do Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wartości świadczeń otrzymywanych przez personel medyczny z tytułu uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach dla lekarzy i pielęgniarek, organizowanych przez fundację zajmującą się opieką paliatywną.

Do Rzecznika zwróciła się Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci o pomoc w rozwiązaniu problemów utrudniających realizację jej statutowych celów. Fundacja prowadzi działalność w zakresie opieki paliatywnej, w tym organizuje szkolenia z tej dziedziny m.in. dla personelu medycznego sprawującego tę opiekę. Rzecznik zwrócił się do Ministra Finansów o wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu zwolnienie od podatku przychodu z nieodpłatnego świadczenia, jaki osiągają lekarze i pielęgniarki uczestniczący w bezpłatnych formach kształcenia w zakresie opieki paliatywnej, nie będący pracownikami podmiotu organizującego szkolenie. Rzecznik podniósł, że działalność Fundacji, również w zakresie prowadzenia specjalistycznych szkoleń, przyczynia się do zapewnienia opieki paliatywnej wszystkim potrzebującym jej osobom, zaś udział w szkoleniu nie przynosi lekarzom i pielęgniarkom bezpośrednich wymiernych korzyści majątkowych. Ze względu na pozostawanie w fazie końcowej prac Sejmu nad ustawą zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, Rzecznik postulował rozważenie przez Ministra Finansów zaniechanie poboru podatku od tych przychodów. Rzecznik zwrócił się również o wyjaśnienie motywów zmiany zasad ustalania dla podatku od darowizn właściwości miejscowej organów podatkowych, co może przyczynić się do odmiennego traktowania osób pozostających w porównywalnej sytuacji materialnej otrzymujących pomoc rzeczową i finansową od Fundacji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: