Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie stanu bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach węgla kamiennego z dnia 2008-11-21.

Adresat:
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
Sygnatura:
RPO/602799/08/III/805.7 RZ
Data sprawy:
2008-11-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie stanu bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach węgla kamiennego.

W związku z przypadającą w najbliższym czasie drugą rocznicą tragicznego wypadku zbiorowego w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej oraz początkiem procesu osób oskarżonych o doprowadzenie do tej tragedii pojawiły się w mediach informacje o stanie bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego. W artykule prasowym "Górnicy: Kolejna tragedia w kopalni to kwestia czasu" ("Polska - The Times" z dnia 14 listopada 2008 r.) zamieszczono obszerne wypowiedzi przewodniczącego KZ WZZ "Sierpień 80" w KWK "Halemba", z których wynika, że tylko kwestią czasu jest powtórzenie się katastrofy podobnej do tej, która miała miejsce w KWK "Halemba". Zdaniem przewodniczącego KZ WZZ "Sierpień 80" w KWK "Halemba", stan bezpieczeństwa w śląskich kopalniach praktycznie nie zmienił się w ciągu ostatnich dwóch lat (o czym mają świadczyć ostatnie zdarzenia w Oddziale KWK "Halemba-Wirek"), a osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w kopalniach w dalszym ciągu stawiają zysk finansowy przed bezpieczeństwem osób pracujących pod ziemią. W artykule tym znalazła się także krótka wzmianka, o tym że Wyższy Urząd Górniczy potwierdza informacje o "fatalnym" stanie bezpieczeństwa w śląskich kopalniach. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest prawem konstytucyjnym (art. 66 ust. 1 Konstytucji), Rzecznik zwrócił się do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, z prośbą o przedstawienie stanowiska w kwestii stanu bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach węgla kamiennego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: