Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemu badania jakości produktów leczniczych i występowania na rynku fałszowanych produktów leczniczych z dnia 2008-12-09.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/603878/08/X/108.9 RZ
Data sprawy:
2008-12-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemu badania jakości produktów leczniczych i występowania na rynku fałszowanych produktów leczniczych.

W środkach masowego przekazu pojawiły się niepokojące doniesienia, z których wynika, że na rynku jest coraz więcej fałszowanych produktów leczniczych, a produkty zarejestrowane w Polsce nie są objęte wystarczającą kontrolą jakości. Sytuacja ta może mieć fatalne skutki dla zdrowia, a nawet życia obywateli. Z treści artykułu pt. "Na rynku jest coraz więcej podrabianych leków - tańszych, ale groźnych dla zdrowia" zamieszczonego w "Gazecie Prawnej" z dnia 25 listopada 2008 r. wynika, że podrobione leki nie ominęły również Polski. Jednakże obowiązujące przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, nie zawierają odpowiednich regulacji w tej sprawie. Niepokoi również sytuacja w zakresie badania jakości produktów leczniczych, zważywszy na powtarzające się przypadki zanieczyszczenia leków i ich opakowań oraz ilość produktów leczniczych, co do których Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu w obrocie, wycofaniu z obrotu lub zakazie wprowadzenia do obrotu. Z treści artykułu pt. "Corhydron znów może narażać życie pacjentów" zamieszczonego w dzienniku "Polska" z dnia 20 listopada 2008 r., w którym autorka artykułu powołuje się na wypowiedź dyrektora Narodowego Instytutu Leków wynika, że przed wejściem Polski do Unii Europejskiej leki były dokładniej kontrolowane niż obecnie. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska i przekazanie informacji o działaniach Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa leczenia z uwagi na podniesione problemy, w tym poinformowanie o zamierzeniach legislacyjnych w tej materii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: